6:27:12 - سه شنبه 10 دسامبر 2019
اتحادیه اروپا: ایران آشکارا آزادی بیان را نقض می‌کند
اتحادیه اروپا: ایران آشکارا آزادی بیان را نقض می‌کند اتحادیه اروپا روز دوشنبه 9 دسامبر اعلام کرد که ایران همواره آزادی بیان و حقوق فردی را نقض کرده است. جوزف بورل نماینده این اتحادیه در بیانیه‌ای با تاکید بر اینكه مقامات ایران آزادی بیان را بشکلی عریان نقض می‌كنند، افزود: «بکارگیری زیاده از حد قدرت […]

اتحادیه اروپا: ایران آشکارا آزادی بیان را نقض می‌کند

اتحادیه اروپا روز دوشنبه 9 دسامبر اعلام کرد که ایران همواره آزادی بیان و حقوق فردی را نقض کرده است. جوزف بورل نماینده این اتحادیه در بیانیه‌ای با تاکید بر اینكه مقامات ایران آزادی بیان را بشکلی عریان نقض می‌كنند، افزود: «بکارگیری زیاده از حد قدرت علیه تظاهركنندگان در اواسط ماه نوامبر قابل قبول نیست».
او همچنین تأکید کرد شواهد زیادی وجود دارد ثابت می‌کند انبوهی از مردم در جریان این اعتراضات کشته و زخمی شده‌اند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH