6:28:01 - سه شنبه 10 دسامبر 2019
پایان دادن به تفکیک جنسیتی در رستوران‌های عربستان
پایان دادن به تفکیک جنسیتی در رستوران‌های عربستان دولت عربستان سعودی می‌گوید رستوران‌ها دیگر ورودی‌های جداگانه‌ای برای زنان و مردان نخواهند داشت. تا پیش از این، غذاخوری ها مجبور بودند یک ورودی جداگانه برای خانواده‌ها و زنان داشته باشند و ورودی دیگری را به مردان اختصاص دهند. با این حال محدودیت‌ها عملا به تدریج و […]

پایان دادن به تفکیک جنسیتی در رستوران‌های عربستان

دولت عربستان سعودی می‌گوید رستوران‌ها دیگر ورودی‌های جداگانه‌ای برای زنان و مردان نخواهند داشت. تا پیش از این، غذاخوری ها مجبور بودند یک ورودی جداگانه برای خانواده‌ها و زنان داشته باشند و ورودی دیگری را به مردان اختصاص دهند.

با این حال محدودیت‌ها عملا به تدریج و بدون سر و صدا کاهش یافته است و بسیاری از رستوران‌ها، کافه‌ها و سایر مکان‌های عمومی دیگر مقررات تفکیک جنسیتی را اجرا نمی‌کنند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH