6:29:48 - سه شنبه 10 دسامبر 2019
قلعه تاریخی بردوک در اورمیه آذربایجان جنوبی قرار دارد. قلعه نزدیک کوه‌ های مرزی ترکیه قرار گرفته است.
قلعه تاریخی بردوک در اورمیه آذربایجان جنوبی قرار دارد. قلعه نزدیک کوه‌ های مرزی ترکیه قرار گرفته است. این قلعه زیبا متعلق به دوره صفویه می باشد…

قلعه تاریخی بردوک در اورمیه آذربایجان جنوبی قرار دارد. قلعه نزدیک کوه‌ های مرزی ترکیه قرار گرفته است.

این قلعه زیبا متعلق به دوره صفویه می باشد…

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH