خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
19/12/10 06:29
شناسه خبر : 7436

قلعه تاریخی بردوک در اورمیه آذربایجان جنوبی قرار دارد. قلعه نزدیک کوه‌ های مرزی ترکیه قرار گرفته است.

قلعه تاریخی بردوک در اورمیه آذربایجان جنوبی قرار دارد. قلعه نزدیک کوه‌ های مرزی ترکیه قرار گرفته است. این قلعه زیبا متعلق به دوره صفویه می باشد… ...

قلعه تاریخی بردوک در اورمیه آذربایجان جنوبی قرار دارد. قلعه نزدیک کوه‌ های مرزی ترکیه قرار گرفته است.

این قلعه زیبا متعلق به دوره صفویه می باشد…