خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
19/12/10 06:30
شناسه خبر : 7439

توئیتر صفحه بشار اسد, دیکتاتور سوریه را مسدود کرد.

توئیتر صفحه بشار اسد, دیکتاتور سوریه را مسدود کرد. ...

توئیتر صفحه بشار اسد, دیکتاتور سوریه را مسدود کرد.