6:31:21 - سه شنبه 10 دسامبر 2019
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: تحریم ناقضان حقوق بشر را تسهیل می‌کنیم
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: تحریم ناقضان حقوق بشر را تسهیل می‌کنیم جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در یکی از نخستین موضع‌گیری‌های خود علیه ایران وعده داد که اتحادیه اروپا قصد دارد مقررات مربوط به تحریم ناقضان حقوق بشر را تسهیل کند. وی روز دوشنبه هجدهم آذرماه در تشریح این سیاست جدید اتحادیه […]

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: تحریم ناقضان حقوق بشر را تسهیل می‌کنیم

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در یکی از نخستین موضع‌گیری‌های خود علیه ایران وعده داد که اتحادیه اروپا قصد دارد مقررات مربوط به تحریم ناقضان حقوق بشر را تسهیل کند.

وی روز دوشنبه هجدهم آذرماه در تشریح این سیاست جدید اتحادیه اروپا گفت که این طرح مشابه طرح یا سند «ماگنیتسکی» است که در کنگره آمریکا تصویب شده است.

🔷 بر اساس قانون ماگنیتسکی، دولت‌ها می‌توانند مقررات محدود کننده‌ای علیه ناقضان خارجی حقوق بشر در کشور خود اعمال کنند، حتی اگر فرد قربانی شهروند آنان نباشد یا مورد نقض حقوق بشر، در خاک و قلمرو آن‌ها گزارش نشده باشد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH