6:31:43 - سه شنبه 10 دسامبر 2019
بازهم اخبار ضدونقیض رفع فیلتر تلگرام
بازهم اخبار ضدونقیض رفع فیلتر تلگرام شبکه خبر ایران روز دوشنبه اعلام کرد؛ با توجه به دستگیری و بازداشت قاضی صادر کننده حکم فیلتر تلگرام و همچنین آثار مخرب فیلترشکن‌ها و کاربردی نبودن سایر شبکه‌های اجتماعی و خالی شدن تلگرام از فیک‌نیوز ها، دلیلی برای ادامه فیلترینگ تلگرام باقی نمی‌ماند و خروجی جلسات کارشناسی هفته […]

بازهم اخبار ضدونقیض رفع فیلتر تلگرام

شبکه خبر ایران روز دوشنبه اعلام کرد؛ با توجه به دستگیری و بازداشت قاضی صادر کننده حکم فیلتر تلگرام و همچنین آثار مخرب فیلترشکن‌ها و کاربردی نبودن سایر شبکه‌های اجتماعی و خالی شدن تلگرام از فیک‌نیوز ها، دلیلی برای ادامه فیلترینگ تلگرام باقی نمی‌ماند و خروجی جلسات کارشناسی هفته گذشته شورای عالی فضای مجازی رفع فیلتر تلگرام بوده است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH