19:42:21 - یکشنبه 23 فوریه 2020
یونس قلیزاده، فعال ملی آذربایجان به ۶ ماه حبس محکوم شد.
یونس قلیزاده، فعال ملی آذربایجان به ۶ ماه حبس محکوم شد. شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان تبریز یونس قلیزاده «آراز» فعال ملی آذربایجانی را به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. اتهام انتسابی به این فعال ملی «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» و «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان شده است.

یونس قلیزاده، فعال ملی آذربایجان به ۶ ماه حبس محکوم شد.

شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان تبریز یونس قلیزاده «آراز» فعال ملی آذربایجانی را به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

اتهام انتسابی به این فعال ملی «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» و «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان شده است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH