19:53:45 - یکشنبه 23 فوریه 2020
خبر خوب ؛ 🔺شرکت گریفکس که در شهر هیوستون در ایالت تگزاس واقع شده است این هفته توانست مراحل تکمیل واکسن کرونا را به پایان برساند
خبر خوب ؛ 🔺شرکت گریفکس که در شهر هیوستون در ایالت تگزاس واقع شده است این هفته توانست مراحل تکمیل واکسن کرونا را به پایان برساند

خبر خوب ؛ 🔺شرکت گریفکس که در شهر هیوستون در ایالت تگزاس واقع شده است این هفته توانست مراحل تکمیل واکسن کرونا را به پایان برساند

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH