20:06:30 - یکشنبه 23 فوریه 2020
آزمایش تشخیص کرونا از فردا در تبریز انجام می‌شود
آزمایش تشخیص کرونا از فردا در تبریز انجام می‌شود معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز: 🔻آزمایش تشخیصی ویروس کرونا از فردا در تبریز انجام می‌شود 🔻بیماران مشکوک به کرونا بر اساس سه اندیکاسیون اکسیژن موجود در خون (spot) کم‌تر از ۹۴ درصد، تعداد تنفس بیش از ۲۴ و وجود علایم ویروسی در تصویر تهیه شده […]

آزمایش تشخیص کرونا از فردا در تبریز انجام می‌شود

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز:
🔻آزمایش تشخیصی ویروس کرونا از فردا در تبریز انجام می‌شود
🔻بیماران مشکوک به کرونا بر اساس سه اندیکاسیون اکسیژن موجود در خون (spot) کم‌تر از ۹۴ درصد، تعداد تنفس بیش از ۲۴ و وجود علایم ویروسی در تصویر تهیه شده از سینه ارزیابی می‌شوند
🔻میزان سهمیه ماسک دانشگاه علوم پزشکی تبریز تا پس فردا اعلام می‌شود

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH