10:34:02 - دوشنبه 24 فوریه 2020
مشروعیت رژیم ایران به طور کامل از دست رفته است/ مشارکت در انتخابات مجلس ۱۳ درصد
مشروعیت رژیم ایران به طور کامل از دست رفته است/ مشارکت در انتخابات مجلس ۱۳ درصد نامه‌ای که در فضای مجازی در حال انتشار است که مربوط به مشارکت کمِ ۱۳.۴ درصدی مردم در در انتخابات مجلس جغرافیای ایران، می‌باشد که از طرف وزارت کشور به ریاست‌جمهوری ایران حسن روحانی ارسال شده است. همچنین میزان […]

مشروعیت رژیم ایران به طور کامل از دست رفته است/ مشارکت در انتخابات مجلس ۱۳ درصد

نامه‌ای که در فضای مجازی در حال انتشار است که مربوط به مشارکت کمِ ۱۳.۴ درصدی مردم در در انتخابات مجلس جغرافیای ایران، می‌باشد که از طرف وزارت کشور به ریاست‌جمهوری ایران حسن روحانی ارسال شده است.

همچنین میزان مشارکت در تهران و حومه ۹.۶ درصد بوده است.

صحت و سقم این نامه هنوز تأیید نشده است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH