10:36:05 - دوشنبه 24 فوریه 2020
نامه‌ای از سوی وزارت بهداشت به رئیس جمهور ایران که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
نامه‌ای از سوی وزارت بهداشت به رئیس جمهور ایران که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران ۴۶۸ و تعداد مبتلایان در این نامه ۹۷۶۱ تن ذکر شده است. 🔹 ۵۰ میلیون مستقلا قادر به تایید یا رد این نامه نیست.

نامه‌ای از سوی وزارت بهداشت به رئیس جمهور ایران که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران ۴۶۸ و تعداد مبتلایان در این نامه ۹۷۶۱ تن ذکر شده است.
🔹 ۵۰ میلیون مستقلا قادر به تایید یا رد این نامه نیست.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH