10:39:15 - دوشنبه 24 فوریه 2020
احتمال پخش ویروس کرونا از یکی از آزمایشگاه‌های تحقیقاتی بیولوژیک ووهان چین
احتمال پخش ویروس کرونا از یکی از آزمایشگاه‌های تحقیقاتی بیولوژیک ووهان چین روزنامه نیویورک پست در گزارشی روایت دیگری را از چگونگی شیوع ویروس کرونا در چین مطرح کرد. به گفته این روزنامه منشأ این ویروس خفاش یا مار نبوده، بلکه کرونا از یکی از آزمایشگاه‌های تحقیقاتی بیولوژیک در ووهان به بیرون سرایت کرده است. […]

احتمال پخش ویروس کرونا از یکی از آزمایشگاه‌های تحقیقاتی بیولوژیک ووهان چین

روزنامه نیویورک پست در گزارشی روایت دیگری را از چگونگی شیوع ویروس کرونا در چین مطرح کرد. به گفته این روزنامه منشأ این ویروس خفاش یا مار نبوده، بلکه کرونا از یکی از آزمایشگاه‌های تحقیقاتی بیولوژیک در ووهان به بیرون سرایت کرده است.

به همین دلیل یک ژنرال عالی‌رتبه چینی از سوی مقامات ارشد ماموریت یافته که به ووهان سفر کند تا غول کرونا را به بطری بازگرداند. ژنرال «چن» از سال ۲۰۰۳ در حال تحقیق روی این ویروس در چارچوب پروژه‌های مربوط به جنگ بیولوژیک بوده است.

جمعه گذشته در یک نشست اضطراری در پکن، رئیس‌جمهور چین خواستار تعیین نظامی برای جلوگیری از اپیدمی مشابه در آینده شد. یک نظام ملی برای کنترل خطرات بیو- امنیتی، باید «برای حفاظت از سلامتی مردم» برقرار شود. این چیزی بود که «شی» گفت زیرا «ایمنی آزمایشگاهی» یک مساله «امنیت ملی» است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH