10:42:37 - دوشنبه 24 فوریه 2020
نماینده قم از مثبت بودن تست کرونای دکتر قدیر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم خبر داد
نماینده قم از مثبت بودن تست کرونای دکتر قدیر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم خبر داد 🔹 دکتر قدیر روز گذشته وضعیت قم را در آستانه ورود به مرحله بحران کرونا اعلام کرده بود.

نماینده قم از مثبت بودن تست کرونای دکتر قدیر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم خبر داد

🔹 دکتر قدیر روز گذشته وضعیت قم را در آستانه ورود به مرحله بحران کرونا اعلام کرده بود.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH