خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
20/02/24 10:42
شناسه خبر : 7512

نماینده قم از مثبت بودن تست کرونای دکتر قدیر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم خبر داد

نماینده قم از مثبت بودن تست کرونای دکتر قدیر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم خبر داد 🔹 دکتر قدیر روز گذشته وضعیت قم را در آستانه ورود به مرحله بحران کرونا اعلام کرده بود. ...

نماینده قم از مثبت بودن تست کرونای دکتر قدیر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم خبر داد

🔹 دکتر قدیر روز گذشته وضعیت قم را در آستانه ورود به مرحله بحران کرونا اعلام کرده بود.