13:32:59 - یکشنبه 22 مارس 2020
وزارت کشور ترکیه در بیانیه‌‌ای ممنوعیت تردد افراد بالای ۶۵ سال را بخاطر خطر شیوع ویروس کرونا ممنوع اعلام کرد!
وزارت کشور ترکیه در بیانیه‌‌ای ممنوعیت تردد افراد بالای ۶۵ سال را بخاطر خطر شیوع ویروس کرونا ممنوع اعلام کرد!

وزارت کشور ترکیه در بیانیه‌‌ای ممنوعیت تردد افراد بالای ۶۵ سال را بخاطر خطر شیوع ویروس کرونا ممنوع اعلام کرد!

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH