13:36:48 - یکشنبه 22 مارس 2020
کرونا در ترکیه
کرونا در ترکیه تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به ۹۴۷ نفر رسید. همچنین تعداد قربانیان این ویروس به ۲۱ نفر رسیده است.

کرونا در ترکیه

تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به ۹۴۷ نفر رسید. همچنین تعداد قربانیان این ویروس به ۲۱ نفر رسیده است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH