13:38:31 - یکشنبه 22 مارس 2020
تعطیلی ادارات اردبیل تا ۱۵ فروردین
تعطیلی ادارات اردبیل تا ۱۵ فروردین بهنام‌جو استاندار اردبیل ضمن تأکید بر تعطیلی مراکز پر تجمع غیرضروری، از تعطیلی ادارات اردبیل تا ۱۵ فروردین خبر داد. ادارات استان اردبیل تا ۱۵ فروردین تعطیل بوده و کمتر از ۱۰ درصد از نیروهای اداری برای رفع نیازهای ضروری به صورت شیفت حاضر خواهند شد. پیرو هماهنگی انجام […]

تعطیلی ادارات اردبیل تا ۱۵ فروردین

بهنام‌جو استاندار اردبیل ضمن تأکید بر تعطیلی مراکز پر تجمع غیرضروری، از تعطیلی ادارات اردبیل تا ۱۵ فروردین خبر داد.

ادارات استان اردبیل تا ۱۵ فروردین تعطیل بوده و کمتر از ۱۰ درصد از نیروهای اداری برای رفع نیازهای ضروری به صورت شیفت حاضر خواهند شد.

پیرو هماهنگی انجام شده، بانک‌ها خدمات حضوری به مردم ارائه نخواهند کرد ولی دستگاه‌های خودپرداز همواره شارژ بوده و از این طریق برخی نیازهای بانکی مردم رفع می‌شود.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH