13:55:41 - یکشنبه 22 مارس 2020
آمار ابتلا به ویروس کرونا در جغرافیای ایران تا ظهر یکشنبه ۳ فروردین ۹۹
آمار ابتلا به ویروس کرونا در جغرافیای ایران تا ظهر یکشنبه ۳ فروردین ۹۹ تعداد موارد قطعی ابتلا به بیماری ۲۱۶۳۸ نفر؛ تعداد قربانیان ویروس کرونا ۱۶۸۵ نفر؛ گفتنی است آمار غیررسمی و میدانی، از تعداد بالای مبتلایان ویروس کرونا و فوتی‌ها خبر می‌دهد.

آمار ابتلا به ویروس کرونا در جغرافیای ایران تا ظهر یکشنبه ۳ فروردین ۹۹

تعداد موارد قطعی ابتلا به بیماری ۲۱۶۳۸ نفر؛
تعداد قربانیان ویروس کرونا ۱۶۸۵ نفر؛

گفتنی است آمار غیررسمی و میدانی، از تعداد بالای مبتلایان ویروس کرونا و فوتی‌ها خبر می‌دهد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH