13:56:23 - یکشنبه 22 مارس 2020
خیانت شبکه استانی سهند به مردم آذربایجان
خیانت شبکه استانی سهند به مردم آذربایجان شبکه استانی سهند در ادامه خیانت‌های خود به مردم آذربایجان، پا را فراتر گذاشته و سریال کُردی” نون خ ” را پخش می‌کند!!! سوالی که مطرح می‌شود این است: چه لزومی دارد در استانی که هیچ‌گونه روابطی با کُرد ندارد، سریال کُردی پخش کند!

خیانت شبکه استانی سهند به مردم آذربایجان

شبکه استانی سهند در ادامه خیانت‌های خود به مردم آذربایجان، پا را فراتر گذاشته و سریال کُردی” نون خ ” را پخش می‌کند!!!

سوالی که مطرح می‌شود این است: چه لزومی دارد در استانی که هیچ‌گونه روابطی با کُرد ندارد، سریال کُردی پخش کند!

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH