13:57:09 - یکشنبه 22 مارس 2020
با جان باختن ۴ نفر دیگر، تعداد قربانیان کرونا در استان اردبیل به ۳۸ نفر رسید.
با جان باختن ۴ نفر دیگر، تعداد قربانیان کرونا در استان اردبیل به ۳۸ نفر رسید. همچنین تعداد مبتلایان شناسایی شده در استان اردبیل به ۲۸۹ نفر رسید. گفتنی است آمار غیررسمی و میدانی، از تعداد بالای مبتلایان ویروس کرونا و فوتی‌ها خبر می‌دهد.

با جان باختن ۴ نفر دیگر، تعداد قربانیان کرونا در استان اردبیل به ۳۸ نفر رسید.

همچنین تعداد مبتلایان شناسایی شده در استان اردبیل به ۲۸۹ نفر رسید.

گفتنی است آمار غیررسمی و میدانی، از تعداد بالای مبتلایان ویروس کرونا و فوتی‌ها خبر می‌دهد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH