14:00:20 - یکشنبه 22 مارس 2020
مهاجرین غیرقانونی افغانستانی، مدفون در حیاط کُردهای مرزنشین
مهاجرین غیرقانونی افغانستانی، مدفون در حیاط کُردهای مرزنشین براساس گزارش‌های محلی و شاهدان عینی در حین آواربرداری از منازل مسکونی پس از زلزله قطور استان آذربایجان غربی، اجساد افغانستانی در حیاط خانه‌ها کشف شده است. گفته می‌شود این اجساد مربوط به خانواده‌های افغانستانی که شامل مردان و زنان و کودکان می‌باشد، افرادی هستند که با […]

مهاجرین غیرقانونی افغانستانی، مدفون در حیاط کُردهای مرزنشین

براساس گزارش‌های محلی و شاهدان عینی در حین آواربرداری از منازل مسکونی پس از زلزله قطور استان آذربایجان غربی، اجساد افغانستانی در حیاط خانه‌ها کشف شده است.

گفته می‌شود این اجساد مربوط به خانواده‌های افغانستانی که شامل مردان و زنان و کودکان می‌باشد، افرادی هستند که با پرداخت مبالغ بالا به کُردهای قاچاق‌بَر قصد عبور از مرز به سمت ترکیه داشته‌اند که پس از پرداخت پول، کُردها، افغان‌ها را کُشته و در حیاط منازل خود دفن کرده‌اند!!!

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH