14:01:26 - یکشنبه 22 مارس 2020
کمک 1000 لیری به 2 میلیون خانوار در ترکیه
کمک 1000 لیری به 2 میلیون خانوار در ترکیه زهرا زمرد، وزیر خانواده، کار و امور اجتماعی ترکیه: به 2 میلیون خانواری که در حال حاضر از وزارتمان کمک دریافت می‌کنند، 1000 لیر کمک نقدی خواهیم کرد. با استفاده از این بودجه تمام خانواده‌هایی که از وزارت خانواده کمک دریافت می‌کنند، 1000 لیر حمایت نقدی […]

کمک 1000 لیری به 2 میلیون خانوار در ترکیه

زهرا زمرد، وزیر خانواده، کار و امور اجتماعی ترکیه:

به 2 میلیون خانواری که در حال حاضر از وزارتمان کمک دریافت می‌کنند، 1000 لیر کمک نقدی خواهیم کرد.

با استفاده از این بودجه تمام خانواده‌هایی که از وزارت خانواده کمک دریافت می‌کنند، 1000 لیر حمایت نقدی خواهند گرفت.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH