14:03:27 - یکشنبه 22 مارس 2020
ممنوعیت استفاده از میز و صندلی برای رستوران‌ها در ترکیه
ممنوعیت استفاده از میز و صندلی برای رستوران‌ها در ترکیه در راستای مقابله با گسترش ویروس کرونا، ورود مشتری به رستوران‌ها و غذاخوری‌ها ممنوع بوده و رستوران‌ها تنها اجازه ارسال غذا دارند. پس از اعلام این قانون، رستوران‌های بشیکتاش، شیشلی و فاتح، اوسکودار میز و صندلی‌های خود را جمع و شروع به ارسال غذای تلفنی […]

ممنوعیت استفاده از میز و صندلی برای رستوران‌ها در ترکیه

در راستای مقابله با گسترش ویروس کرونا، ورود مشتری به رستوران‌ها و غذاخوری‌ها ممنوع بوده و رستوران‌ها تنها اجازه ارسال غذا دارند.

پس از اعلام این قانون، رستوران‌های بشیکتاش، شیشلی و فاتح، اوسکودار میز و صندلی‌های خود را جمع و شروع به ارسال غذای تلفنی کردند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH