14:06:24 - یکشنبه 22 مارس 2020
۶۷ کشته از ۵۳۰ مسموم الکلی در استان فارس
۶۷ کشته از ۵۳۰ مسموم الکلی در استان فارس رئیس اورژانس فارس: 🔹۵۳۰ نفر در اثر مصرف الکل دچار مسمومیت شده‌اند که ۶۷ نفرشان جان باخته‌اند. 🔹مسمومیت با الکل طی روزهای گذشته تاکنون روندی افزایشی داشته و این روند همچنان ادامه دارد.

۶۷ کشته از ۵۳۰ مسموم الکلی در استان فارس

رئیس اورژانس فارس:
🔹۵۳۰ نفر در اثر مصرف الکل دچار مسمومیت شده‌اند که ۶۷ نفرشان جان باخته‌اند.
🔹مسمومیت با الکل طی روزهای گذشته تاکنون روندی افزایشی داشته و این روند همچنان ادامه دارد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH