22:35:16 - دوشنبه 23 مارس 2020
آذین‌بندی بیمارستان‌های میانه برای افزایش روحیه کادر درمانی
آذین‌بندی بیمارستان‌های میانه برای افزایش روحیه کادر درمانی شهرداری میانه جهت افزایش روحیه و نشاط و قدردانی از پرستاران و پزشکان و کادر درمانی مشغول در بخش کرونای بیمارستان‌های این شهرستان، اقدام به آذین‌بندی، نورپردازی و نصب پیام‌های قدردانی در درب ورودی این بیمارستان‌ها کرده است.

آذین‌بندی بیمارستان‌های میانه برای افزایش روحیه کادر درمانی

شهرداری میانه جهت افزایش روحیه و نشاط و قدردانی از پرستاران و پزشکان و کادر درمانی مشغول در بخش کرونای بیمارستان‌های این شهرستان، اقدام به آذین‌بندی، نورپردازی و نصب پیام‌های قدردانی در درب ورودی این بیمارستان‌ها کرده است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH