22:36:36 - دوشنبه 23 مارس 2020
نمودار امروز آمار مبتلایان به ویروس کرونا در شهرهای مختلف آذربايجان غربى
نمودار امروز آمار مبتلایان به ویروس کرونا در شهرهای مختلف آذربايجان غربى اورميه، بوكان و خوی در صد شهرهاى آلوده

نمودار امروز آمار مبتلایان به ویروس کرونا در شهرهای مختلف آذربايجان غربى


اورميه، بوكان و خوی در صد شهرهاى آلوده

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH