22:37:21 - دوشنبه 23 مارس 2020
برگزاری مراسم عجیب تشییع جنازه توسط سپاه در بحبوحه بحران ویروس چینی
برگزاری مراسم عجیب تشییع جنازه توسط سپاه در بحبوحه بحران ویروس چینی در حالی که کلیه مراسم مذهبی و نماز جمعه در همه شهرها تعطیل شده است، مراسم تشییع جنازه توسط سپاه برای حسین اسداللهی، کسی که به دلیل ویروس چینی کرونا مُرده است، برگزار گردید که این امر با ازدحام جمعیت حاضر، منجر به […]

برگزاری مراسم عجیب تشییع جنازه توسط سپاه در بحبوحه بحران ویروس چینی

در حالی که کلیه مراسم مذهبی و نماز جمعه در همه شهرها تعطیل شده است، مراسم تشییع جنازه توسط سپاه برای حسین اسداللهی، کسی که به دلیل ویروس چینی کرونا مُرده است، برگزار گردید که این امر با ازدحام جمعیت حاضر، منجر به انتقال ویروس به دیگران خواهد شد!

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH