22:38:33 - دوشنبه 23 مارس 2020
هیچ جای ایران عاری از ویروس چینی نیست!
هیچ جای ایران عاری از ویروس چینی نیست! وزارت بهداشت اعلام کرد: اکنون دیگر هیچ نقطه عاری از ویروس چینی در ایران نداریم و این خوش خیالی است که اگر کسی با این تصور سفر کند. ویروس در همه جا با شیوع و شدت متفاوت، وجود دارد. در روزهای آینده موارد شناسایی بیماری افزایش خواهد […]

هیچ جای ایران عاری از ویروس چینی نیست!

وزارت بهداشت اعلام کرد:

اکنون دیگر هیچ نقطه عاری از ویروس چینی در ایران نداریم و این خوش خیالی است که اگر کسی با این تصور سفر کند. ویروس در همه جا با شیوع و شدت متفاوت، وجود دارد. در روزهای آینده موارد شناسایی بیماری افزایش خواهد یافت.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH