22:39:12 - دوشنبه 23 مارس 2020
نبود مدل کلان مدیریت برای مقابله با بحران ویروس چینی در ایران
نبود مدل کلان مدیریت برای مقابله با بحران ویروس چینی در ایران یکی از نمایندگان مجلس ایران «عدم اتخاذ مدل کلان مدیریت بحران، ناهماهنگی بین‌بخشی و ارسال پیام‌های متناقض به مردم» را از نقاط ضعف ایران در مواجه با ویروس چینی دانست. محمدرضا نجفی، نماینده مردم تهران در مجلس ایران در توئیتر خود اظهار داشت: […]

نبود مدل کلان مدیریت برای مقابله با بحران ویروس چینی در ایران

یکی از نمایندگان مجلس ایران «عدم اتخاذ مدل کلان مدیریت بحران، ناهماهنگی بین‌بخشی و ارسال پیام‌های متناقض به مردم» را از نقاط ضعف ایران در مواجه با ویروس چینی دانست.

محمدرضا نجفی، نماینده مردم تهران در مجلس ایران در توئیتر خود اظهار داشت: در بحران کرونا از نقاط ضعف اساسی ما، عدم اتخاذ مدل کلان مدیریت بحران، ناهماهنگی بین‌بخشی و ارسال پیام‌های متناقض به مردم است.

وی افزود: شکل‌دهی به اجماعی نهایی حولِ رویکردِ‌ حل مساله، تعیینِ متولیِ واحد دارایِ اختیار و ساختارِ متناسب با رویکردِ منتخب و اجرای قاطع و با شدت عمل آن ضروری است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH