22:49:47 - دوشنبه 23 مارس 2020
ایتالیا، اسپانیا و فرانسه رتبه‌های اول تا سوم قربانیان ۲۴ ساعت اخیر کروناویروس در جهان
ایتالیا، اسپانیا و فرانسه رتبه‌های اول تا سوم قربانیان ۲۴ ساعت اخیر کروناویروس در جهان 🔹تعداد فوتی‌های ۲۴ ساعت اخیر ایتالیا ۶۰۱ تن، اسپانیا ۴۳۵ تن، فرانسه ۱۸۶ تن و ایران ۱۲۷ تن اعلام شد. 🔹فوتی‌های انگلیس نیز ۵۴ تن اعلام شد که بدین ترتیب تعداد قربانیان کرونایی انگلیس به ۳۳۵ تن رسید. 🔹کل قربانیان […]

ایتالیا، اسپانیا و فرانسه رتبه‌های اول تا سوم قربانیان ۲۴ ساعت اخیر کروناویروس در جهان

🔹تعداد فوتی‌های ۲۴ ساعت اخیر ایتالیا ۶۰۱ تن، اسپانیا ۴۳۵ تن، فرانسه ۱۸۶ تن و ایران ۱۲۷ تن اعلام شد.
🔹فوتی‌های انگلیس نیز ۵۴ تن اعلام شد که بدین ترتیب تعداد قربانیان کرونایی انگلیس به ۳۳۵ تن رسید.
🔹کل قربانیان کروناویروس در ۲۴ ساعت اخیر از رقم ۱۶۷۵ تن فراتر رفت.
🔹در این مدت ۳۵۱۸۱ تن مبتلا به کروناویروس شده‌اند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH