22:51:18 - دوشنبه 23 مارس 2020
میزان عمر ویروس کرونا در شرایط مختلف
میزان عمر ویروس کرونا در شرایط مختلف 🔹️ آخرین یافته های تحقیقاتی در خصوص مدت زمان زنده ماندن ویروس کرونا(کووید-۱۹) در شرایط مختلف،حاکیست این ویروس می تواند از سه ساعت تا سه روز در هوا و بر روی سطوح مختلف زنده بماند. 🔹️بر اساس یافته های این تحقیقات علمی ویروس کرونا به مدت سه ساعت […]

میزان عمر ویروس کرونا در شرایط مختلف

🔹️ آخرین یافته های تحقیقاتی در خصوص مدت زمان زنده ماندن ویروس کرونا(کووید-۱۹) در شرایط مختلف،حاکیست این ویروس می تواند از سه ساعت تا سه روز در هوا و بر روی سطوح مختلف زنده بماند.
🔹️بر اساس یافته های این تحقیقات علمی ویروس کرونا به مدت سه ساعت در هوا، چهار ساعت روی سطوح مسی، یک روز روی کاغذ و مقوا و سه روز روی سطوح پلاستیکی و استیل زنده می‌ماند. /نورنیوز

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH