22:59:25 - دوشنبه 23 مارس 2020
وزیر بهداشت #ترکیه : دارویی که در درمان کرونا در چین نتایج مثبتی داشته، صبح امروز به ترکیه ارسال شد
وزیر بهداشت #ترکیه : دارویی که در درمان #کرونا در #چین نتایج مثبتی داشته، صبح امروز به #ترکیه ارسال شد فخرالدین کوجا: دارویی که در درمان بیماری کرونا در چین نتایج مثبتی داشته است، صبح امروز به کشورمان ارسال و استفاده از آن برای درمان افراد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه آغاز شده است

وزیر بهداشت #ترکیه : دارویی که در درمان #کرونا در #چین نتایج مثبتی داشته، صبح امروز به #ترکیه ارسال شد

فخرالدین کوجا: دارویی که در درمان بیماری کرونا در چین نتایج مثبتی داشته است، صبح امروز به کشورمان ارسال و استفاده از آن برای درمان افراد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه آغاز شده است

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH