23:00:32 - دوشنبه 23 مارس 2020
افزایش تعداد قربانیان کرونا در مشگین شهر
افزایش تعداد قربانیان کرونا در #مشگین_شهر ⚫️ با جان باختن پنج نفر دیگر، تعداد فوتی های کرونا در شهرستان #مشگین_شهر به هفده نفر رسید. 🔴براساس آزمایشهای انجام شده تست 9نفر از متوفیان مثبت قطعی بوده است.

افزایش تعداد قربانیان کرونا در #مشگین_شهر

⚫️ با جان باختن پنج نفر دیگر، تعداد فوتی های کرونا در شهرستان #مشگین_شهر به هفده نفر رسید.

🔴براساس آزمایشهای انجام شده تست 9نفر از متوفیان مثبت قطعی بوده است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH