21:48:44 - چهار شنبه 25 مارس 2020
آمار قربانیان کرونا در جهان از ۲۰ هزار نفر گذشت/بیش از ۴۵۰ هزار نفر نیز مبتلا به این ویروس هستند.
آمار قربانیان کرونا در جهان از ۲۰ هزار نفر گذشت/بیش از ۴۵۰ هزار نفر نیز مبتلا به این ویروس هستند.

آمار قربانیان کرونا در جهان از ۲۰ هزار نفر گذشت/بیش از ۴۵۰ هزار نفر نیز مبتلا به این ویروس هستند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH