21:51:28 - دوشنبه 27 آوریل 2020
دزدی ترافیک داده‌ای (حجم اینترنتی) مشترکین همراه توسط اپراتورها در ایران
دزدی ترافیک داده‌ای (حجم اینترنتی) مشترکین همراه توسط اپراتورها در ایران علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران در واکنش به دزدی اپراتورها از بسته‌های اینترنتی مشترکین گفت: موضوع کم‌فروشی یکی از اپراتورها در عرضه بسته‌های اینترنتی، به دستور وزیر ارتباطات در حال پیگیری است. اگر این موضوع اثبات شود، مبالغی که مردم هزینه کرده‌اند، به آنان […]

دزدی ترافیک داده‌ای (حجم اینترنتی) مشترکین همراه توسط اپراتورها در ایران

علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران در واکنش به دزدی اپراتورها از بسته‌های اینترنتی مشترکین گفت:

موضوع کم‌فروشی یکی از اپراتورها در عرضه بسته‌های اینترنتی، به دستور وزیر ارتباطات در حال پیگیری است.
اگر این موضوع اثبات شود، مبالغی که مردم هزینه کرده‌اند، به آنان بازپرداخت می‌شود.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH