10:32:50 - یکشنبه 10 مه 2020
اوراق قرضه و حراج شرکت‌های دولتی، سناریوی تکراری ایران برای چپاول اموال مردم
بودجه سال ۱۳۹۹ در حالی بسته شد که دولت نسبت به سال‌های قبل، بسیاری از منابع مالی خود را از دست داده است. لذا دولت طبق روال گذشته ساده‌ترین و ظالمانه‌ترین راه را برای تامین کسری بودجه خود در نظر گرفته است.  در حال حاضر دولت قصد دارد با فروش اوراق مشارکت، ۱۷ درصد از […]

بودجه سال ۱۳۹۹ در حالی بسته شد که دولت نسبت به سال‌های قبل، بسیاری از منابع مالی خود را از دست داده است. لذا دولت طبق روال گذشته ساده‌ترین و ظالمانه‌ترین راه را برای تامین کسری بودجه خود در نظر گرفته است.

Www.50000000.org

 در حال حاضر دولت قصد دارد با فروش اوراق مشارکت، ۱۷ درصد از منابع بودجه خود را تأمین کند. همچنین ۳ درصد از منابع بودجه از طریق فروش دارائی‌های دولتی از طریق واگذاری به بورس تأمین خواهد شد که قطعا معنایی جز چوب حراج به اموال مردم نیست. 

می‌توان گفت همه دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پایانی خود دست به استقراض از مردم از طریق فروش اوراق قرضه زده‌اند. چراکه اصل و سود اوراق قرضه در سال‌های بعد توسط دولتی دیگر باز پرداخت می‌شود. متأسفانه استقراض از مردم تبدیل به یک نرم شده و دولت‌ها بجای داشتن صندوق ذخیره قدرتمند و یا پس‌انداز در خارج از ایران، سریعاً به سراغ استقراض از مردم می‌روند. اما انتخاب این راه کاری بی‌دلیل نیست. چراکه بازپرداخت اصل و سود این اوراق قرضه از جیب خود مردم انجام می‌شود. در ایران هیچ‌گاه بانک مرکزی، مستقل از دولت نبوده و همواره به دستور دولت برای باز پرداخت این اوراق، معادل ریالی آن را اسکناس بدون پشتوانه چاپ نموده است. بنابراین استقراض از مردم ساده‌ترین و در دسترس‌ترین، ولی در عین حال ظالمانه‌ترین نوع تأمین مالی بودجه دولت است. 

استفاده از این سیاست باید تنها محدود به شرایط بسیار خاص و بحرانی یا در مراحل آغازین توسعه اقتصادی یک کشور، برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در اقتصاد صورت پذیرد. چنانچه دولتی اقدام به انتشار اوراق قرضه نمود برای حفظ قدرت خرید مردم و متضرر نشدن آنها، موظف است تا بازپرداخت اصل و سود این اوراق را از طریقی غیر از چاپ پول تأمین نماید؛ چیزی که هیچگاه در اقتصاد ایران شاهد آن نبوده‌ایم. 

فروش اوراق قرضه برای تأمین نیازهای جاری دولت دو اثر عمده خواهد داشت. اثر اول اینکه فروش اوراق قرضه باعث می‌شود نقدینگی در جامعه به جای به کار گرفته شدن در تولید و فعالیت‌های اقتصادی، توسط دولت جذب و مصرف شود. این مسأله هم توان و پتانسیل تولیدی یک اقتصاد را کاهش می‌دهد و هم به دلیل مصرف این نقدینگی برای مصارف دولتی، باعث تحریک تقاضای کل و در نتیجه تورم در دوره جاری می‌شود.

 اثر دوم در زمان بازپرداخت اوراق خواهد بود. از آنجا که تنها راه تأمین این منبع مالی برای تصفیه بدهی دولت، انتشار پول و یا فروش اوراق قرضه بیشتر است، ایجاد تورم بدیهی‌ترین اتفاق ممکن خواهد بود. 

بنایراین در حقیقت با ایجاد تورم توسط دولت، اصل و سود این اوراق به طور خودکار و نامحسوس توسط خود مردم بازپرداخت خواهند شد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH