10:39:40 - یکشنبه 10 مه 2020
مذاکره سری ایران و آمریکا برای مبادله زندانی
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، یک مقام مسئول ایرانی و سخنگوی خانواده یک آمریکایی زندانی در ایران، عنوان کردند که دو کشور در حال مذاکره بر سر توافقی پیرامون آزاد کردن یکی از تفنگداران دریائی پر سابقه آمریکایی در ازای یک ایرانی بازداشت شده در آمریکا هستند. مهرآبادی، مقام رسمی ایرانی و معاون مدیر دفتر […]

به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، یک مقام مسئول ایرانی و سخنگوی خانواده یک آمریکایی زندانی در ایران، عنوان کردند که دو کشور در حال مذاکره بر سر توافقی پیرامون آزاد کردن یکی از تفنگداران دریائی پر سابقه آمریکایی در ازای یک ایرانی بازداشت شده در آمریکا هستند.

مهرآبادی، مقام رسمی ایرانی و معاون مدیر دفتر حافظ منافع ایران در سفارت پاکستان در واشنگتن، گفت که این مذاکرات به هدف مبادله مایکل وایت تبعه آمریکایی بازداشت شده در ایران از دو سال قبل با یک ایرانی است که هویت او را مشخص نکرد.

جاناتان فرانکس سخنگوی خانواده وایت عنوان نمود که او نیز در جریان این مذاکرات محرمانه قرار دارد؛ هر چند جزئیات بیشتری نمی داند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH