8:30:31 - شنبه 16 مه 2020
فرار از سو مدیریت مسئولان شهرداری تهران با رنگ و بوی نژادپرستی علیه آذربایجانیان
روز گذشته سید مالک حسینی، رئیس سازمان مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها با بی‌شرمی تمام در اظهارات نژادپرستانه‌ و کینه‌توزی گفته؛ در حال حاضر بر اساس شواهدی که ما به دست آورده‌ایم برخی از کسانی که اکنون در گرمخانه‌های پایتخت به سر می‌برند افرادی هستند که از آذربایجان و تبریز […]

روز گذشته سید مالک حسینی، رئیس سازمان مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها با بی‌شرمی تمام در اظهارات نژادپرستانه‌ و کینه‌توزی گفته؛ در حال حاضر بر اساس شواهدی که ما به دست آورده‌ایم برخی از کسانی که اکنون در گرمخانه‌های پایتخت به سر می‌برند افرادی هستند که از آذربایجان و تبریز به تهران آمده‌اند.

وی در ادامه مرزهای عقده و کینه را درنوردیده و می‌گوید: به نظرم به نوعی مشکلات از سوی تبریز به سمت تهران انتقال داده شده است و به صورت کامل مشکل تکدی‌گری در تبریز حل نشده است!

جالب اینجاست که وی پس از ادعای نژادپرستانه‌ی خود علیه آذربایجان، در نهایت بغض و کینه، تکدی‌گری تهرانی‌ها را هم انتقالی از تبریز می‌داند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH