11:04:44 - شنبه 23 مه 2020
چرا حامیان تاریخ و هویت شهرهای آذربایجان جنوبی همیشه در سختی و تحت فشار هستند!
امروز ۲۹ اردیبهشت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی است و دیروز پایانی بر موزه مشاغل در تبریز بود! موزه مشاغل در تبریز که با امکانات شخصیِ رضا سرابی‌‌اقدم و صَرف هزینه‌های فراوان راه‌اندازی شده بود هیچ‌وقت از طرف مسئولین حمایت نشد و نهایتا، وی مجبور به برچیدن این موزه ناب و متفاوت شد. آقای […]

امروز ۲۹ اردیبهشت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی است و دیروز پایانی بر موزه مشاغل در تبریز بود!

موزه مشاغل در تبریز که با امکانات شخصیِ رضا سرابی‌‌اقدم و صَرف هزینه‌های فراوان راه‌اندازی شده بود هیچ‌وقت از طرف مسئولین حمایت نشد و نهایتا، وی مجبور به برچیدن این موزه ناب و متفاوت شد.

آقای رضا سرابی‌اقدم که قبلا نیز دچار مشکلات مالی در نتیجه عدم حمایت مسئولین شده بود نهایتا موزه مشاغل آذربایجان را بست. اما آنچه نگرانی دوستداران تاریخ و فرهنگ آذربایجان را دوچندان می‌کند، دعوت رسمی مسئولین فرهنگی اصفهان از رضا سرابی‌اقدم است که چند ماه پیش صورت گرفته بود.

هرچند این دعوت ظاهراً فقط جهت حضور در یک سخنرانی و بیان تجربیات شخصی وی می‌باشد ولی اخبار غیررسمی که خود آقای سرابی هم صحت آنها را رد نمی‌کند، حاکی از آن است که مسئولین اصفهانی به دنبال جلب نظر وی جهت راه‌اندازی موزه‌های مشابه در آن شهر و چه بسا انتقال موزه شخصی وی به آن شهر هستند!

حال این موضوع مطرح است چرا از اشخاصی چون رضا سرابی‌اقدم در آذربایجان جنوبی حمایت نمی‌شود ولی در مناطق فارس‌نشینی چون اصفهان مسئولین با حمایت‌های مادی-معنوی سعی در جذب اینگونه اشخاص هستند ؟!

چرا باید افراد ارزشمندی چون سرابی در آذربایجان جنوبی مورد بی‌مهری مسئولین امر قرار می‌گیرند و تا حدی بر این افراد فشار می‌آورند که محلی باارزش چون موزه مشاغل آذربایجان را جمع کنند ؟!

و چرا مسئولین گماشته‌شده بر آذربایجان جنوبی از درد مردم آذربایجان جنوبی درکی ندارند و برای پیشرفت آن هیچ حمایتی نمی‌کنند !!

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH