11:13:58 - شنبه 23 مه 2020
پرونده‌سازی‌های گسترده در ایران !!!
فریدون احمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ایران در نشست علنی در نطق میان دستور خود تصریح کرد: «ایهاالناس شهوت جدیدی در ایران ایجاد شده‌ است که از همه شهوات خطرناک‌تر است و آن هم شهوت پرونده‌‌سازی است. سیستم‌های ما به حدی از توانایی رسیده‌اند که به طرفةالعینی چنان پرونده‌ای می‌سازند که فوق […]

فریدون احمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ایران در نشست علنی در نطق میان دستور خود تصریح کرد:

«ایهاالناس شهوت جدیدی در ایران ایجاد شده‌ است که از همه شهوات خطرناک‌تر است و آن هم شهوت پرونده‌‌سازی است. سیستم‌های ما به حدی از توانایی رسیده‌اند که به طرفةالعینی چنان پرونده‌ای می‌سازند که فوق تصور خیال است. مؤدبانه عرض می‌کنم آن وقت که داعش تا پشت صندلی‌های شما آمد کسی لب به اعتراض نگشود. چرا؟! چون پرونده‌سازهای ما ماهرتر از این حرف‌ها هستند».

وی در ادامه با انتقاد از برخی روندهای قضایی گفت: برای این حقیر ثابت شد که قوه قضائیه نه تنها مامن مردم مظلوم نیست بله هنوز به عنوان ابزاری برای سرپوش نهادن برای ضعف‌ها و سوء مدیریت‌های ايران عمل می‌کند. تصمیم‌گیری‌ها نیز نظیر تصمیم‌گیری در پرونده ساخته شده برای اینجانب بوده باشد.

فریدون احمدی یکی از دو نماینده‌ای است که شهریور ماه گذشته به اتهام «اخلال در بازار ماشین» برای مدتی بازداشت شده بود و پس از آنکه با قرار وثیقه آزاد شد، گفت که به بهانه مبارزه با فساد، قصد تسویه حساب با او را دارند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH