11:18:34 - شنبه 23 مه 2020
نگاه کودک‌ستیزانه نماینده مجلس ایران به پدیده کودک‌همسری
زهره سادات لاجوردی، منتخب مجلس یازدهم: کودک‌همسری به هیچ عنوان مساله اساسی ما نیست. نمی‌توانیم برای ازدواج سن تعریف کنیم؛ اگر یک دختری به بلوغ رسیده باشد مشکلی ندارد! به گفته این نماینده مجلس، هر دختری در سن ۹سالگی می‌تواند ازدواج کند و به نظر وی هیچ مشکلی ندارد که یک کودک ۹ساله مجبور به […]

زهره سادات لاجوردی، منتخب مجلس یازدهم:

کودک‌همسری به هیچ عنوان مساله اساسی ما نیست. نمی‌توانیم برای ازدواج سن تعریف کنیم؛ اگر یک دختری به بلوغ رسیده باشد مشکلی ندارد!

به گفته این نماینده مجلس، هر دختری در سن ۹سالگی می‌تواند ازدواج کند و به نظر وی هیچ مشکلی ندارد که یک کودک ۹ساله مجبور به ازدواج باشد!

تراژدی کودک‌همسری در جغرافیای ایران، با حمایت حکومت ایران همراه بوده و این حکومت سعی در رواجِ ازدواج دختران در سنین کودکی دارد!

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH