11:24:13 - شنبه 23 مه 2020
نیمی از تهرانی‌ها اصلا روزه نمی‌گیرند
نظرسنجی‌تازه‌ای که مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) انجام داده‌، نزدیک به نیمی از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی (۴۷،۴ درصد) اذعان داشته‌اند که اصلا روزه نمی‌گیرند. ۳۷،۷ درصد گفته‌اند که در تمام روزها یا اکثر روزها روزه می‌گیرند. بنا بر این نظرسنجی ۱۳،۸ درصد نیز در برخی از روزها اقدام به گرفتن روزه کرده‌اند. یک درصد […]

نظرسنجی‌تازه‌ای که مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) انجام داده‌، نزدیک به نیمی از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی (۴۷،۴ درصد) اذعان داشته‌اند که اصلا روزه نمی‌گیرند. ۳۷،۷ درصد گفته‌اند که در تمام روزها یا اکثر روزها روزه می‌گیرند.

بنا بر این نظرسنجی ۱۳،۸ درصد نیز در برخی از روزها اقدام به گرفتن روزه کرده‌اند. یک درصد از شرکت‌کنندگان نیز از دادن پاسخی در ارتباط با این پرسش خودداری کرده‌اند.

روابط عمومی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در گزارش خود در این باره گفته است که این نظرسنجی با رعایت اصل علمی با تعداد نمونه ۱۰۰۴ نفر از ساکنان شهر تهران به شیوه مصاحبه تلفنی انجام شده است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH