19:27:32 - چهارشنبه 3 ژوئن 2020
۴۳ درصد تهرانی‌ها با سکونت تبعه افغانستان در این شهر مخالف هستند!
نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد ۴۳ درصد مردم تهران خواستار ممنوعیت سکونت تبعه افغانستان در تهران هستند و ۴۰ درصد هم خواستار اخراج مهاجران افغانستانی از ایران هستند. این نظرسنجی زمستان سال ۱۳۹۸ با همکاری دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و دفتر طرح‌های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وابسته به وزارت فرهنگ […]

نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد ۴۳ درصد مردم تهران خواستار ممنوعیت سکونت تبعه افغانستان در تهران هستند و ۴۰ درصد هم خواستار اخراج مهاجران افغانستانی از ایران هستند.

این نظرسنجی زمستان سال ۱۳۹۸ با همکاری دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و دفتر طرح‌های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وابسته به وزارت فرهنگ در تهران انجام شده است.

در این نظرسنجی ۴۱ درصد مردم تهران هم گفته‌اند مخالف ممنوع شدن سکوت افغانستانی‌ها در این شهر هستند.

۴۴ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی هم گفته‌اند که موافق جداسازی افغانستانی‌ها از سایر شهروندان در تهران هستند. این نظرسنجی همچنین می‌گوید که ۴۰ درصد تهرانی‌ها معتقدند افغان‌ستانی‌ها بايد در مدارس ويژه خودشان درس بخوانند.

گفتنی است کشور همسایه ایران یعنی ترکیه، مهمان میلیون‌ها مهاجر بوده است. ترکیه پذیرای بیش از ۴ میلیون سوری است. همچنین اتباع افغانستان و ایران به ترتیب بیشترین تعداد مهاجران به ترکیه را تشکیل می‌دهد

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH