خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
20/06/25 18:42
شناسه خبر : 8636

بازخوانی مؤلفه‌های تاثیرگذار بر قیام خرداد ۱۳۸۵ آذربایجان جنوبی

🔹قسمت چهارم؛ حرکت ملی آذربایجان جنوبی بعد از قیام خرداد ۱۳۸۵🔹 تحلیلی از بخش تحریره آژانس خبری «۵۰میلیون تورک» ...

🔹قسمت چهارم؛ حرکت ملی آذربایجان جنوبی بعد از قیام خرداد ۱۳۸۵
🔹 تحلیلی از بخش تحریره آژانس خبری «۵۰میلیون تورک»