خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
20/06/25 18:43
شناسه خبر : 8639

بازخوانی مؤلفه‌های تاثیرگذار بر قیام خرداد ۱۳۸۵ آذربایجان جنوبی

قسمت پنچم ؛تاثیر گذاری قیام خرداد ۸۵در معادلات سیاسی ایران و منطقه تحلیلی از بخش تحریره آژانس خبری «۵۰میلیون تورک» ...

قسمت پنچم ؛تاثیر گذاری قیام خرداد ۸۵در معادلات سیاسی ایران و منطقه

تحلیلی از بخش تحریره آژانس خبری «۵۰میلیون تورک»