20:36:40 - پنج‌شنبه 25 ژوئن 2020
افزایش قیمت گاز و گازوئیل و آماده باش نیروهای انتظامی و یگان ویژه
منابع خبری 50 میلیون گزارش کرده اند که دولت روحانی بار دیگر اقدام به افزایش قیمت حاملهای انرژی کرده است. اما مسئولین رژیم نیز میدانند که در شرایط فعلی اقتصاد که اکثریت مردم حتی توان تامین حداقل معیشت خود را ندارند، افزایش قیمت سوخت میتواند منجربه اعتراضات خیابانی همچون سال گذشته شود. اما مسئولین اقتصادی […]

منابع خبری 50 میلیون گزارش کرده اند که دولت روحانی بار دیگر اقدام به افزایش قیمت حاملهای انرژی کرده است. اما مسئولین رژیم نیز میدانند که در شرایط فعلی اقتصاد که اکثریت مردم حتی توان تامین حداقل معیشت خود را ندارند، افزایش قیمت سوخت میتواند منجربه اعتراضات خیابانی همچون سال گذشته شود. اما مسئولین اقتصادی رژیم که مسببان اقتصاد ورشکسته فعلی هستند تنها هنرشان افزایش فشار بر مردم است تا بتوانند بخشی از کسر بودجه خود را جبران نمایند.

لازم به ذکر است این خبر فعلا محرمانه تلقی شده و از طرف دولت اعلام نشده است

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH