خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
20/07/27 12:41
شناسه خبر : 8723

آیا آذربایجان جنوبی مستعمره است؟

در این ویدئو با مروری بر ویژگی‌های دوران استعمار آفریقا که برگرفته از کتاب “ملت‌ها چرا شکست می‌خورند” می‌باشد، به بررسی شرایط آفریقای آن دوران و تطابق و مقایسه آن با شرایط امروز آذربایجان جنوبی پرداخته شده است. تحلیلی از بخش تحریره آژانس خبری «۵۰میلیون تورک» ...

در این ویدئو با مروری بر ویژگی‌های دوران استعمار آفریقا که برگرفته از کتاب “ملت‌ها چرا شکست می‌خورند” می‌باشد، به بررسی شرایط آفریقای آن دوران و تطابق و مقایسه آن با شرایط امروز آذربایجان جنوبی پرداخته شده است.

تحلیلی از بخش تحریره آژانس خبری «۵۰میلیون تورک»