خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
20/08/01 09:16
شناسه خبر : 8731

نگاهی به سهم زنان از مشارکت اقتصادی و اجتماعی در آذربایجان شمالی، ترکیه و جغرافیای ایران

...