خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
20/08/21 19:13
شناسه خبر : 8743

چرا آذربایجان جنوبی هیچ سهمی از صد شرکت برتر اقتصاد ایران ندارد؟

کاری از تحریریه 50 میلیون ...

کاری از تحریریه 50 میلیون

چرا آذربایجان جنوبی هیچ سهمی از صد شرکت برتر اقتصاد ایران ندارد؟